google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2016-10-11

För september 2016 uppgick försäljningen till 2 032 tkr (201 tkr) vilket motsvarar en tillväxt på 911 % jämfört med föregående år. Ackumulerat för jan-sept 2016 uppgår försäljningen till 7 180 tkr (1302 tkr), vilket motsvarar en tillväxt om 451 %.