google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-10-10

För september 2017 uppgick försäljningen till 1 988 tkr (2 032 tkr) vilket motsvarar en minskning på 2 % jämfört med föregående år.