google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-12-10

För november 2020 uppgick försäljningen till 2 133 tkr (2 427 tkr) vilket motsvarar en minskning med 12 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 27 631 tkr (26 519 tkr), en ökning med 4 % jmf mot föregående år.