google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-07-07

För juni 2021 uppgick försäljningen till 2 348 tkr (2 778 tkr) vilket motsvarar en minskning med 15 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 13 722 tkr (15 697 tkr), en minskning med 13 % jmf mot föregående år.