2021-03-08

För februari 2021 uppgick försäljningen till 2 302 tkr (2 419 tkr) vilket motsvarar en minskning med 5 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2021 till 4 450 tkr (4 956 tkr), en minskning med 5 % jmf mot föregående år.