google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-01-11

För december 2020 uppgick försäljningen till 2 376 tkr (2 626 tkr) vilket motsvarar en minskning med 9,5 % jämfört med föregående år. Ackumulerat uppgår försäljningen för 2020 till 30 007 tkr (29 145 tkr), en ökning med 3 % jmf mot föregående år.