2018-08-28

Mikael Olsson ökar sitt aktieinnehav i Dalsspira mejeri AB. Efter Dalsspiras kvartalsrapport som släpptes i fredags, köper Mikael 294 000 aktier av getmjölksleverantörerna Anders och Elisabet Forsdahl.