2019-05-24

Ägare med motsvarande mer än 40 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Malin Jakobsson (VD), Mikael Olsson och Göran Nyström samt nyval av Michael Johansson som ordförande för styrelsen.