google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-22

Huvudägarna är nu klara med arbetet att ta fram förslag till ny styrelse för bolaget och ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mikael Olsson och Thore Johansson samt nyval av Mats Ekberg och Torbjörn Leu. Mats Ekberg föreslås även till styrelsens ordförande.