2018-05-29

Ägare med motsvarande mer än 40% av rösterna i bolaget föreslår omval av Hans Jacobsson samt nyval av Malin Jakobsson (VD), Mikael Olsson och Göran Nyström.