google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-05-20

Ägare med motsvarande mer än 30 % av rösterna i bolaget föreslår av omval av Mikael Olsson, Anna Pettersson samt Per Lönn, samt nyval av Thore Johansson och Mattias Gunnarsson.