google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-08-23

Idag inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen tillför bolaget drygt 4 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Emissionen genomförs i form av Units där varje Unit består av en aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionerna kommer att handlas på Spotlight Stock Market. Två teckningsoptioner ger innehavaren rätt att i mars/april 2022 teckna ytterligare en aktie till 70 procent av då aktuell aktiekurs. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare, men även övriga investerare är välkomna att teckna sig i emissionen. Av emissionslikviden har större ägare, inklusive styrelseledamot Mikael Olsson och styrelseordförande Per Lönn, förbundit sig att teckna aktier för drygt 1,5 MSEK vilket motsvarar 38 procent av emissionen.