google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-03-21

De teckningsoptioner TO2 som emitterades i samband med Dalsspira mejeris företrädesemission under 2021 kan nu nyttjas för köp av aktier genom teckning under perioden 21 mars – 5 april 2022. Två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie för 1,17 kronor.