google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2019-05-20

Idag inleds teckningsperioden för TO 1. Genom de teckningsoptioner, TO 1, som emitterades vid företrädesemissionen hösten 2018 kan aktier tecknas under perioden 20 maj – 4 juni 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie för 3,30 kronor.