google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2017-10-11

Med anledning av kommande nyemission tidigareläggs offentliggörandet av bolagets tredje kvartalsrapport till den 18:e oktober 2017. Rapporten kommer finnas tillgänglig på Aktietorget samt www.dalsspira.se