2018-05-04

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.