2019-05-03

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.