google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2020-04-29

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.