2020-04-29

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB 556530-6643, kallar härmed till årsstämma.