google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-11-25

Aktieägarna i Dalsspira mejeri AB, 556530-6643, kallas härmed till extra bolagsstämma och tillika första kontrollstämma.