2018-06-05

Kommuniké från Årsstämma den 5 juni 2018.