2020-05-28

Kommuniké från årsstämma den 28 maj 2020.