google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-29

Mikael Olsson valdes till ordförande att leda årsstämman. Vid stämman var 1 849 675 aktier av totalt 10 925 288 aktier representerade, vilket motsvarar 17 % av rösterna.