google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-08-12

Thorbjörn Leu, ledamot i Dalsspira mejeri sedan juni 2022, avgår på egen begäran ur styrelsen. Huvudägarna och styrelsen har påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när det är klart.