google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-08

Anna Petersson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan 2021, avgår på egen begäran ur styrelsen. Huvudägarna och styrelsen har sedan tidigare påbörjat arbetet med att komplettera styrelsen och kommer att kalla till extra bolagsstämma när det är klart.