google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-08-15

Till VD för Dalsspira mejeri AB utses Madelene Enarsson. Madelene är sedan februari 2022 försäljnings- och marknadschef för Dalsspira och efterträder Mikael Olsson som lämnar bolaget.