2018-10-16

Sista dag för handel i bolagets aktie (SPIRA) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 18 oktober 2018. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 19 oktober 2018.