2018-12-18

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade unit, SPIRA BTU, är den
20 december, 2018.