2018-12-20

Första dag för handel med Dalsspira Mejeri AB:s teckningsoptioner SPIRA TO 1 är den 2 januari 2019.