2018-01-08

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, SPIRA BTA, är den 10 januari 2018.