google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-12-17

Styrelsen i Dalsspira mejeri har idag, den 17 december, beslutat att utse Mikael Olsson till VD från och med den 1 januari 2022. Malin Jakobsson, som varit verksam i bolaget under lång tid och VD sedan 2015, är även fortsättningsvis en nyckelperson för Dalsspira och har därför utsetts till vice VD med särskilt fokus på marknad och försäljning och kvarstår som VD under återstoden av 2021.