google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-09-10

Dalsspira mejeri AB avslutade tisdag den 7 september 2021 sin företrädesemission. Emissionen om drygt 4 MSEK tecknades till 151 %, varav 79 % tecknades med företräde. Dalsspira tillförs därmed 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,25 MSEK.