2018-01-05

Dalsspira mejeri AB genomförde med stängning i november 2017 en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som övertecknades tillförde Bolaget 5,5 MSEK före emissionskostnader.