2020-03-13

Dalsspira mejeri AB avslutade onsdag den 11 mars sin företrädesemission. Emissionen om 4,6 MSEK tecknades till 4,0 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 87 %. Dalsspira tillförs därmed 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,25 MSEK. Emissionen tecknades till 80 procent med stöd av teckningsrätter.