2020-04-28

Dalsspira mejeri AB avslutade den 11 mars sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen tillförde Dalsspira 3,75 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,25 MSEK.