google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-12-17

Dalsspira mejeri AB avslutade den 15 november sin nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen som övertecknades innebar att styrelsen beslöt att nyttja den övertilldelningsoption som fanns med i emissionsbeslutet. Totalt tillfördes Dalsspira 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgick till 0,4 MSEK.