google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2018-11-19

Dalsspira mejeri AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 5,5 MSEK tecknades till 6,2 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om drygt 111 %. Med anledning av överteckningen har styrelsen beslutat att nyttja den annonserade överteckningsoptionen. Därigenom tillförs bolaget ytterligare 0,6 MSEK. Dalsspira tillförs därmed 5,8 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 0,4 MSEK. Emissionen tecknades till 84 procent med stöd av teckningsrätter.