google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-06-29

Thore Johansson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan årsstämman i maj 2022, har avböjt omval på grund av hälsoskäl. Huvudägarna presenterar i stället Carina Alexandersson som förslag till ordinarie ledamot.

Thore Johansson, ledamot i Dalsspira mejeri sedan årsstämman i maj 2022, har avböjt omval på grund av hälsoskäl. Huvudägarna presenterar i stället Carina Alexandersson som förslag till ordinarie ledamot.