google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-10-07

Styrelsen i Dalsspira mejeri AB har utsett Peter Jaern till ny VD efter det att Madelene Enarsson på egen begäran avgått som VD. Madelene återgår till sin tidigare tjänst som försäljnings- och marknadschef för Dalsspira.