google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-08-12

Rättelse avser: Korrigering av villkor för företrädesemission. Efter avstämning med Euroclear har Styrelsen i Dalsspira mejeri beslutat om en mindre korrigering av villkoren för den företrädesemission som offentliggjordes den 11 augusti 2021. De förändrade villkoren innebär inte någon förändring av antalet nyemitterade aktier eller teckningskurs för de Units som emissionen omfattar utan är primärt av teknisk karaktär.