2020-10-09

Rättelsen avser att MAR etikett endast var med i PDF versionen.

För september 2020 uppgick försäljningen till 2 176 tkr (2 311 tkr) vilket motsvarar en minskning med 6 % jämfört med föregående år.