google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-08-29

Rättelsen avser felaktig rubriksättning i tidigare pressmeddelande där stämman benämndes som årsstämma istället för extra bolagsstämma.