google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2021-05-03

Dalsspira mejeri AB offentliggjorde den 26 mars 2021 att bolaget genomfört en riktad emission om 575 000 aktier till Per Lönn vilket tillförde bolaget 1,5 MSEK. Emissionen registrerades den 28 april 2021 på Bolagsverket.