2018-07-06

Styrelsen i Dalsspira Mejeri AB har för avsikt att genomföra en företrädesemission under hösten 2018 med syfte att finansiera beslutad strategisk plan för expansion och produktutveckling.