google-site-verification=Lg2l8RXoShhQt9yUlljSh4Oz2XUaxYVw2sM5Kj4VtCs

2022-10-07

Tingsrätten i Vänersborg beviljade den 16 juni Dalsspira mejeris ansökan om företagsrekonstruktion och utsåg Marcus Wenner som rekonstruktör. Idag har tingsrätten beviljat ytterligare tre månaders tid för bolaget att genomgå rekonstruktionsförfarandet.