Pressreleaser/ Nyhetsbrev

Dalsspira mejeris aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-21 under kortnamnet (SPIRA) och handlas via banker och fondkommissionärer

Pressreleaser 2020

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-07-28  – Utökat avtal med Axfood

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-07-13 – Försäljningen upp 19% i juni

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-06-08- Försäljningen för maj upp 19%

Pressmeddelande Dalsspira 2020-05-28 – Kommuniké från bolagsstämma

PM Dalsspira-Jureskogs 2020-05-27

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-05-11-  Försäljning april 

Pressmeddelande Dalsspira 2020-04-28  – Nyemissionen registrerad

Pressmeddelande Dalsspira  – Nyemissionen avslutad

Pressmeddelande Dalsspira 2020-04-09 – Försäljning upp 6 % mars

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-03-05-  – Försäljningen upp 15% i februari

Pressmeddelande Idag inleds Dalsspiras nyemission

Pressmeddelande Dalsspira genomför nyemission 2020

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-02-10  – Tidigareläggning av Q4

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-02-05 – Försäljningen i januari upp 7 % trots minskad getmjölksförsäljning.

Pressreleaser 2019

Pressmeddelande-Dalsspira-2020-01-06 – Försäljningen ökar med 16 % i december

Pressmeddelande-Dalsspira-2019-12-17 – Dalsspira sluter avtal med Axfood om Grillost

Pressmeddelande Dalsspira-2019-12-04 – Försäljningen ökade med 16 % i november

Pressmeddelande Dalsspira 2019-11-14 – Försäljningen ökade med 18 % i oktober

Pressmeddelande-Dalsspira-2019-10-10  – Försäljningen ökade med 15 % i september

Pressmeddelande-Dalsspira-2019-09-11 – Försäljning augusti upp 17 %

Pressmeddelande Dalsspira 2019-08-15 – Dalsspiras Grillost lanseras på Ica Sverige

Pressmeddelande-Dalsspira-2019-08-06  – Försäljning i juli upp 19 %

Pressmeddelande Dalsspira Aktier utgivna vid lösen av TO1 registrerade

Pressmeddelande Dalsspira 2019-07-11  – Försaljningen i juni upp 15%

Pressmeddelande Dalsspira 2019-06-26 – Lösen av teckningsoption TO1

Pressmeddelande Dalsspira 2019-06-03  – Försäljning i maj upp 25%

Pressmeddelande-Dalsspira-2019-05-24 – Förslag till ny styrelse

Information till optioninnehavare 2019-05-20 – Idag inleds teckningsperioden för TO 1

Information till optioninnehavare – Mer info om företaget för dig som vill teckna optionsinlösen

Anmälningssedel Optionsinlösen – Här hittar du anmälningssedel för att lösa in dina optioner!

Pressmeddelande Dalsspira 2019-05-06 – Försäljning upp 36 % i april

Pressmeddelande Dalsspira 2019-04-11  – Dalsspira utvecklar komjölkssortimentet

Pressmeddelande Dalsspira 2019-04-09  – Försäljning mars upp 9 %

Pressmeddelande Dalsspira-2019-03-13 – Försäljning februari upp 17 %

Pressmeddelande Dalsspira 2019-02-07 – Försäljning januari upp 20 %

 

Pressreleaser 2018

Pressmeddelande Dalsspira 2019-01-09 – Försäljning december
Pressmeddelande Dalsspira 2018-12-17 –  Nyemissionen registrerad
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-12-13 – Försäljning november
Pressmeddelande Dalsspira 2018-11-19 – Nyemission övertecknad
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-11-05- Försäljning oktober
Pressmeddelande Dalsspira 2018-10-19 – DS tidigarelägger Q3-rapport
Pressmeddelande Dalsspira 2018-10-15– Genomfor nyemission av units
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-10-08 – Försäljning september
Pressmeddelande Dalsspira-2018-09-12 – Försäljning augusti
Pressmeddelande Dalsspira 2018-08-28 – huvudägare köper mer aktier
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-08-07  – Försäljning juli
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-07-06 – Försäljning juni
Pressmeddelande Dalsspira 2018-07-06  – Förbereder för företrädesemission
Pressmeddelande Dalsspira 2018-06-12 – Försäljning maj
Kommuniké från Årsstämma 2018-06-05– Protokoll från Bolagsstämma för 2017
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-05-28 – Förslag till styrelse
Pressmeddelande-Dalsspira-2018-05-18 – Försäljning april
Pressmeddelande Dalsspira 2018-04-09 – Försäljning mars
Pressmeddelande Dalsspira 2018-03-13 – Försäljning februari
Pressmeddelande Dalsspira 2017-02-15 – Vinner upphandling i Dalsland
Pressmeddelande Dalsspira 2018-02-07 – Försäljning januari
Pressmeddelande Dalsspira 2018-01-11  – Flaggningsmeddelande 10%
Pressmeddelande Dalsspira 2018-01-11 –  Försäljning december
Pressmeddelande Dalsspira 2018-01-05– Registrering av aktier

Nyemission 2018

Memorandum 2018

Anmälningssedel utan företräde

Pressmeddelande Dalsspira 2018-10-29 Nyemission startar

Pressreleaser 2017

Pressmeddelande Dalsspira 2017-12-14  – Försäljning november Pressmeddelande Dalsspira 2017-11-16 – Försäljning oktober Pressmeddelande Dalsspira 2017-11-13 -Emission övertecknad Pressmeddelande Dalsspira 2017-10-20 – Offentliggör memorandum Pressmeddelande Dalsspira 2017-10-17 – Vidareutveckling av avtal med DVH Pressmeddelande Dalsspira 2017-10-11 – Tidigareläggning av Q3 Pressmeddelande Dalsspira 2017-10-11– Företrädesemission Pressmeddelande Dalsspira 2017-10-10 – Försäljning september Pressmeddelande Dalsspira 2017-09-06 – Försäljning augusti Pressmeddelande Dalsspira 2017-08-30  – Inlösen av teckningsoptioner Pressmeddelande Dalsspira 2017-08-22 – Milstolpe nådd- regionalt avtal med Axfood Pressmeddelande Dalsspira 2017-08-17  – Ny satsning – yoghurt! Pressmeddelande Dalsspira 2017-08-07  – Försäljning juli Pressmeddelande Dalsspira 2017-07-07  – Försäljning juni Pressmeddelande Dalsspira 2017-06-09 – Försäljning maj Pressmeddelande Dalsspira 2017-05-11 – Kommuniké från årsstämma Pressmeddelande Dalsspira 2017-05-05 – Försäljning april Kallelse årsstämma 2017 Dalsspira Pressmeddelande Dalsspira 2017-04-04– Försäljning mars Pressmeddelande Dalsspira 2017-03-30 – Utnyttjande av TO Pressmeddelande Dalsspira 2017-03-10 – Försäljning februari Pressmeddelande Dalsspira 2017-02-24 – Glasslansering för mejeriet Pressmeddelande Dalsspira 2017-02-10 – Försäljning januari Pressmeddelande Dalsspira 2017-01-31 – Utökat samarbete med Ica ang. den lokala mjölken Pressmeddelande Dalsspira 2017-01-05 – Försäljning december

Pressreleaser 2016

Pressmeddelande Dalsspira 2016-12-07 – Försäljning november Pressmeddelande Dalsspira 2016-11-17 – Ny produkt i sortimentet Pressmeddelande Dalsspira 2016-11-03 – Försäljning oktober Pressmeddelande Dalsspira 2016-10-11- Försäljning september Pressmeddelande Dalsspira 2016-09-09 – Försäljning augusti Pressmeddelande Dalsspira 2016-09-01- Utökat avtal med Ica butikspack Pressmeddelande Dalsspira 2016-08-11 – Försäljning juli  Pressmeddelande Dalsspira 2016-07-11 – Försäljningssiffror första månaden i det nya mejeriet Pressmeddelande Dalsspira 2016-06-20 – Komjölken från Dalsspira fyller mejerihyllorna Pressmeddelande Dalsspira 2016-02-22 – Dalsspira fortsätter knyta viktiga avtal Pressmeddelande Dalsspira 2016-02-12 – Dalsspira tecknar avtal om nytt mejeri Pressmeddelande Dalsspira 2016-02-03 – Klarläggande om antalet aktier Pressmeddelande Dalsspira 2016-01-11 – Nu rikstäckande getmjölksleverantör till ICA

Pressreleaser 2015

Pressmeddelande Dalsspira 2015-12-21 – Första handelsdag för Dalsspira mejeri AB Pressmeddelande DalsSpira 2015-11-27 –  Dalsspira övertecknad med bra ägarspridning Pressmeddelande Dalsspira 2015-11-24  – Sista dagen för teckning av aktier Pressmeddelande Dalsspira 2015-11-20 – Utökat samarbete med ICA Pressmeddelande Dalsspira 2015-11-02 – Publik nyemission och planerad notering på AktieTorget Här kan ni lyssna på VD Malin Jakobsson och styrelseledamot Hans Jacobsson som berättar om Dalsspiras planer: https://soundcloud.com/bakomb-rsen/final-dalsspira