Finansiella rapporter

Tidsplan för finansiell rapportering

Våra finansiella rapporter listas nedan i pdf-format och kan öppnas och laddas ner.

2020

Kvartalsrapport 1 2020 

Årsredovisning Dalsspira 2019

Revisionsberättelse för år 2019

Kallelse Årsstämma maj 2020

Fullmaktsformulär årsstämma maj 2020

Dalsspira Memorandum 2020

Anmälningssedel emission Dalsspira mejeri AB

2019

Bokslutskommuniké Dalsspira mejeri ÅR 2019

Kvartalsrapport 3 Dalsspira mejeri 2019

Kvartalsrapport 2 Dalsspira mejeri 2019

Kvartalsrapport 1 Dalsspira mejeri 2019

Kallelse årsstämma
Fullmaktsformulär årsstämma

2018

Årsredovisning 2018 Dalsspira mejeri

Bokslutskommuniké Dalsspira mejeri 2018

Memorandum 2018

Anmälningssedel utan företräde Dalsspira Mejeri

Kvartalsrapport 3 Dalsspira mejeri 2018
Kvartalsrapport 2 Dalsspira mejeri 2018
Kvartalsrapport 1 Dalsspira mejeri 2018
Fullmaktsformulär årsstämma 2018 
Kallelse årsstämma 

2017

Årsredovisning 2017 Bokslutskommuniké Dalsspira mejeri 2017  Delårsrapport Q3 Dalsspira mejeri 2017 Halvårsrapport Dalsspira mejeri 2017 Delårsrapport Q1 2017-05-08

Bolagsstämma 11 maj 2017

Protokoll fört vid årsstämma maj 2017 Kallelse årsstämma 2017 Dalsspira Fullmaktsformulär årsstämma 2017 Dalsspira

2016

Årsredovisning 2015/2016 Bokslutskommuniké 2015/2016  Delårsrapport Q4 2016-11-18 Delårsrapport Q3 2016-08-19 Delårsrapport Q2 2016-05-20 Kvartalsredogörelse Q1 2016-02-26 Bolagsordning Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2013