Vi har tagit ställning! Gör det du  med, välj produkter som är REKO.

I våra produkter hittar du inga spår från soja eller palmolja, det är helt enkelt REKO produkter.

Reko-märkning betyder att Dalsspira mejeri tillsammans med våra bönder väljer bort foder till kossorna och getterna som innehåller palmolja och soja som skadar regnskogarna. I fortsättningen ska proteintillskottet som våra djur behöver för att må bra att komma från svenska och europeiska producenter.

Fodret vi väljer baseras på grödor som raps, åkerböna, spannmål, vall och baljväxter. Härigenom minskar vi på transporterna och gynnar den svenska foderproduktionen. Som ansvarsfull mejeriproducent betalar vi mer för mjölken till våra bönder. Det gör vi för att värna om våra svenska gårdar och för att vi vill stå upp för en hållbar livsmedelsindustri som inte hotar att ödelägga världens regnskogar. Tillsammans med mjölkbönderna bygger vi en framtida mejeriverksamhet grundad på omtanke om människor, djur och natur.

Ett större perspektiv…

Kritiskt läge för orangutangen

Varje år produceras närmare 60 miljoner ton palmolja, merparten i Indonesien och Malaysia, där ofantliga områden av tropikskog skövlas och bränns ner för att ge plats åt storskaliga plantager. Följderna är direkt katastrofala för floran och djurlivet i regionerna. Två arter som är speciellt utsatta är orangutangen och den sumatriska tigern. Alarmerande siffror talar om att över 90% av orangutangernas naturliga habitat systematiskt utplånats de senaste 20 åren. Uppskattningsvis dödas 1000-5000 orangutanger varje år till följd av palmodlingarnas utbredning i regionen. Fortsätter skogsavverkningen riskerar de sista fria orangutangerna vara utdöda inom loppet av några år. För de sumatriska tigrarna är framtidsutsikterna om möjligt ännu dystrare; inom ett par år kvar kan det fåtal tigrar som ännu lever i frihet vara borta. Skogsförbränningen har också andra negativa effekter på miljön; brandröken skadar luftskicket och Indonesien är idag nummer tre i världen när det gäller utsläpp av växthusgas. Men Asien är inte den enda världsdelen där ekosystemet hotas av miljökatastrof. Nu vänds blickarna mot Afrika för utvinning av palmolja. I Kamerun finns jordens näst största bälte av tropisk regnskog som nu riskerar bli uppodlad för att möta efterfrågan på billig vegetabilisk olja.

Farliga bekämpningsmedel

På andra kontinenter orsakar sojaodlingarna motsvarande skada på naturen. I Sydamerika breder de industriella jordbruken ut sig allt snabbare på bekostnad av regnskogen och där sojabönor till proteinfodermedel i mjölk- och köttproduktionen är en stor exportvara. Användningen av starka bekämpningsmedel drabbar djurlivet, floderna och människorna som lever i närheten av odlingarna. Den här växande miljökatastrofen kan bara stoppas genom att vi i västvärlden slutar använda palmolja och soja i vår livsmedelsindustri.